BİZDEN HABERLER

nasa global yapı

Toyota Yemekhane Binası Alt Yapı İşleri Tamamlanmıştır.

Verimli iş sonuçları elde etmek amacıyla, çalışması gereken sistemlerin çalışır durumdayken deplase ve revizyonlarının yapılarak iyileştirilmesi, hedeflenen sonuçlar ile sorumluluk bilinci dahilinde paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki beklentilerini aşarak karşılanmasının sağlanması için mühendisliğin gerektirdiği şekilde ilim ve fen kurallarına uygun imalatların çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyarak, her türlü tehlikeyi belirleyip önleyici tedbirleri uyguladığımız işimizin teslimi yapılmıştır.